Trivsamma bostäder i Helsingborg och Båstad

Garnito AB är ett privat fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta bostadsfastigheter belägna i Helsingborg och Båstad. Verksamheten startade 1994 och består idag av drygt 900 lägenheter och 30 kommersiella lokaler. Våra fastigheter är belägna i centrala och norra Helsingborg samt i Båstad vid järnvägsstationen. I vårt bestånd har vi bostadslägenheter, lokaler, parkeringsplatser samt garage. Du hittar alla våra fastigheter under fliken ”Lägenheter”.

Garnito AB | Järnvägsgatan 11 | 252 24 Helsingborg